050 5499 995 liina@liinasievers.fi

#hyvinvoivaminä

Terapiapalvelut

Hyvin usein mielletään, että seksuaalisuus on yhtä kuin seksi. Siksi siitä ei kai oikein uskalleta puhua. Siinä mielessä ollaan lähellä asian ydintä, että seksin tekeminen on osa seksuaalisuutta.

Seksuaalisuus on osa ihmisyyttä kaikissa elämän vaiheissa. Se käsittää sukupuolen, sukupuoli-identiteetin, sukupuoliroolit, seksuaalisen suuntautumisen ja mielihyvän. Se pitää sisällään koko seksuaalisen kehityksen järjen, tunteen ja biologian tasoilla.

WHO:n mukaan seksuaalisia kokemuksia ja seksuaalisuuden ilmenemismuotoja ovat ajatukset, halut, uskomukset, asenteet, käyttäytyminen, tutkiminen, leikki, roolit ja suhteet. Se, miten koet itsesi huoneessa muiden läsnä ollessa tavalliset arkivaatteet ylläsi, on jo oman seksuaalisuutesi määrittelyä.

Terveyden ja Hyvinvoinnin laitos määrittelee seksuaalineuvonnan olevan tavoitteellista ja ammatillista ihmisen seksuaalisuuteen ja seksuaaliterveyteen liittyvien asioiden ja ongelmien käsittelyä vuorovaikutussuhteessa.

Seksuaalineuvonta sisältää yleensä 2–5 tapaamiskertaa.Seksuaalineuvontaa voi toteuttaa ainoastaan seksuaalineuvojakoulutuksen saanut ammattihenkilö.

Tyypillisiä seksuaalineuvontatilanteita ovat mm.

  • seksuaalinen haluttomuus
  • tunteiden ilmaisun, vuorovaikutuksen ja läheisyyden ongelmat
  • itsetuntoon ja kehonkuvaan liittyvät pulmat
  • eri elämäntilanteisiin liittyvät seksuaalielämän haasteet, kuten pienten lasten perheet ja ikääntyminen
  • sairauksien, toimenpiteiden, vammautumisen ja lääkitysten vaikutukset seksuaalisuuteen ja seksielämään.

Oikea-aikainen seksuaalineuvonta ehkäisee seksuaaliongelmien pitkittymistä ja vaikeutumista. Prosessin edetessä huomaat elämänlaatusi parantuvan. Tarvittaessa osaan ohjata Sinut seksuaaliterapiaan, tai jollekin muulle kuntoutusalan ammattilaiselle.

Omien asiakkaideni kanssa olemme käsitelleet mm. naiseutta, orgasmien saantivaikeuksia, väkivaltaa parisuhteessa, muuttunutta kehonkuvaa syöpähoitojen jälkeen, itsetuntoon liittyviä ongelmia, eron jälkeistä elämää, limakalvojen kuivuutta, ”mitä on minun seksuaalisuuteni”, alkoholismin vaikutusta parisuhteeseen jne.

Seksuaalisuuden käsittely on mahdollista ottaa osaksi laajempaa hyvinvointivalmennusta, tai sitten varata aika yksinomaan neuvonta- vastaanotolle. Olet tervetullut keskustelemaan kanssani yksin, kaksin tai ryhmänä.

”Isoin oivallus itselleni on ollut, että en ole juuri koskaan miettinyt itsenäni NAISENA. Työntekijänä, äitinä, parhaana ystävänä, metsätyttönä, luonnonlapsena, urheilijana löydän kyllä itsenä, mutta jos mietin ”minkälaisena näen itseni NAISENA” onkin näkökulma mikä on jäänyt paitsi. Upeita oivalluksia ja järjetöntä täpinää” Nora, 32 v.